DIR FLOORTİME

DIR FLOORTİME

Dr. Greenspan’ in tipik gelişim gösteren çocuklar ve aileleri ile ilgili yapmış oldukları çalışmalardan yola çıkarak Dr. Serena Wieder ile birlikte geliştirdikleri bir terapi modelidir. Model çocuk ve aileyi değerlendirerek gelişimi desteklemek için gerekli programları içermektedir. Çocuk ve aileyi birlikte ele alıp değerlendirmek modelin önemli bir özelliğidir.

Çocuk değerlendirilirken sosyal duygusal gelişimi ve bireysel farklılıkları üzerinde durulur. Takvim yaşı değil, gelişimsel olarak hangi düzeyde olduğu dikkate alınır. Gelişimi desteklemek için bu bilgiler ışığında oynanan oyun ile sağlam bir ilişki kurmak hedeflenir. Yetişkin ve çocuk arasındaki ilişkinin gücü ile çocuğun gelişimini desteklemek mümkün olur. Floortime; duygulanım ve heyecan içeren, karşılıklı etkileşimin çocuğun gelişimindeki önemini vurgulayarak oyunu terapi aracı olarak kullanan bir yaklaşımdır.

Kimler DIR Floortime Alabilir?

 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • İletişim ve Dil İle İlgili Zorluklar
 • Öğrenme ve Dikkat İle İlgili Zorluklar
 • Gelişim Gerilikleri
 • Sendromlar (Down Sendromu, Angelman Sendromu, Rett Sendromu vb.)

DIR Floortime Modelinin Temel Özellikleri

  • Geniş bir yelpaze içinde yer alan gelişimsel problemlere yönelik, eğitsel uygulamalarda ‘içten dışa doğru’ gelişim hedeflenir.
  • Bireysel farklılıklar önemsenmektedir. Hiçbir çocuk diğerine benzemez.
  • DIR Floortime çocuğun güçlü yönlerini dikkate alır.
  • Ebeveynler çocuğun gelişiminin yapı taşlarıdır.
  • Çocuğa uygulanacak terapi planı çocuğun bireysel profilinden yola çıkarak disiplinli bir ekip tarafından oluşturulur.
  • Programın uygulama süresi ve nasıl uygulandığı en az programın içeriği kadar önemlidir.