PEDİATRİK FİZYOTERAPİ

PEDİATRİK FİZYOTERAPİ

Çocuğun anne rahminde başlayan gelişim sürecinin herhangi bir evresinde, fiziksel ve zihinsel problemlere yol açabilecek bazı hastalıklar olabilir. Bu hastalıklar ve etkileri, pediatrik fizyoterapinin ilgi ve etki alanı içindedir. Bu hastalıklar, beynin vücudu yönetme kabiliyetini önemli ölçüde etkiler.

Beynin vücudu yönetme becerisindeki zayıflığın gözle görülür bazı belirtileri olur. Vücutta atipik kasılmalar, gevşek bir beden, koordine gerçekleşmeyen hareketler, hareketleri planlamada zorluk yaşama, kas iskelet sisteminden kaynaklı konuşma problemleri, yutma sorunları, görme problemleri ve zihinsel becerilerin zayıflığı en belirgin belirtilerdir.

Çocukların gelişimlerini en iyi şekilde desteklemek, onların problemlerine bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşmakla mümkün olur. Fiziksel, zihinsel, duygusal, duyusal yönden detaylı değerlendirip ona göre terapi programları hazırlıyoruz. Çocuğun ihtiyacı olan çevresel düzenlemeler ve yardımcı destek cihazlarının doğru kullanımı ile çocuğun bağımsızlığını arttırmaya çalışıyoruz.

Pediatrik Fizyoterapinin İlgi Alanındaki Konular:

 • Serebral Palsi
 • Tortikollis
 • Spina Bifida
 • Brakial Pleksus Yaralanmaları
 • Gelişim Geriliği
 • Skolyoz
 • Otizm
 • Sendromlar (Down Sendromu, Rett Sendromu, Angelman Sendromu, West Sendromu vb.)
 • Kas Hastalıkları
 • Hidrosefali
 • Mikrosefali
 • Parmak Ucu Yürüme
 • Gelişimsel Anomaliler (Ayaklarda içe-dışa basma, İçe-dışa dönme vb.)